Lumpíkov - Rodinné a vzdělávací centrum
Menu

Ženy 50+

Fin EU

Podpora žen ve věku 50+ v zaměstnání a jejich udržení se na trhu práce.

Cílem projektu je vyřešit problémy týkající se postavení žen ve věku 50 let a více v zaměstnaní. Aktivity projektu přispějí k posílení postavení cílové skupiny v zaměstnání, jejich udržení se na trhu práce a prevenci odchodu do předčasného důchodu.

Problémy, které projekt řeší:

Kdo se může přihlásit?

Projekt je určený pro ženy, které:

Co je náplní projektu?

Aktivity komplexního vzdělávacího programu budou zahrnovat motivační poradenství, vzdělávací a poradenské aktivity zaměřené na zvládání nároků spojených s digitalizací a technologickým pokrokem, vzdělávací aktivity v oblasti zdraví, Měkkých dovedností, pracovněprávních vztahů, finanční gramotnosti a sdílení dobré praxe.

Můžete se těšit na kurzy:

Kurz je zcela zdarma.

Harmonogram jednotlivých běhů

Běh

Přihláška

Trvání

1.

ZDE

leden 2024 – červen 2024

2.

červenec 2024 – prosinec 2024

3.

leden 2025 – červen 2025

4.

červenec 2025 – prosinec 2025

Kontakt 

Máte ke kurzu nějaký dotaz? Spojte se s koordinátorkou projektu Martinou.

Martina Picková
E-mail: Martina.pickova@lumpikov.cz

Projekt je financován z programu Operační program Zaměstnanost plus.