Lumpíkov - Rodinné a vzdělávací centrum
Menu

Navýšení kapacity Lumpíkova v oblasti rovných příležitostí žen a můžů

Hlavním záměrem projektu je nastartovat v Lumpíkově procesy vedoucí k efektivnějšímu fungování organizace v oblasti komunikační, personální, finanční a strategické. Cílem je nastavit jasné vize do podoby strategických dokumentů vedoucí k plnění stanovených hlavních cílů Lumpíkova z.ú. Realizace projektu zefektivní řízení a fungování této organizace působící v oblasti rovných příležitostí žen a mužů nejen směrem k zaměstnancům, ale také k partnerům a veřejnosti.

Projekt je realizován od 1.4.2023 do 31.3.2025.

Registrační číslo projektu je CZ.03.01.02/00/22_011/0000299.

Děkujeme Evropské unii za financování!

 

EU

 

Typ Název Velikost Ke stažení
.pdf Strategický plán Lumpíkova 582,9 KiB