Lumpíkov - Rodinné a vzdělávací centrum
Menu

Práce, děti, já

 

Tento projekt Práce, děti a já si klade za cíl zvýšit znalosti a dovednosti maminek pečujících o děti a ulehčit jim návrat do pracovního procesu po skončení mateřské či rodičovské dovolené.

V rámci projektu získají účastnice nové znalosti z oblasti IT, anglického jazyka, obchodu, a budou mít také možnost nalézt svůj skrytý talent či osvojit si zcela nové dovednosti s individuálními či skupinovými kouči, psychology a kariérovými poradci.

Vytipované účastnice kurzu mohou zdarma absolvovat rekvalifikační kurz chůvy, asistenta pedagoga nebo účetní. Rovněž se snažíme zprostředkovat zaměstnání na flexibilní formu úvazku.

Obsah kurzu zahrnuje:

Kurz je připraven celkem pro 60 maminek ve čtyřech bězích:

Po celou dobu vzdělávání je zdarma zajištěno hlídání dětí účastnic kurzu. Kurz je zcela zdarma.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Veronika Šebestová
Email: veronika.sebestova@lumpikov.cz

Celý projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: 1.1 Ministerstvo práce a sociálních věci.