Lumpíkov - Rodinné a vzdělávací centrum
Menu

Maminka dětské skupiny

Vážená paní Petrušková, touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za skvělý přístup všech v Lumpíkově. Za ochotu paní Madejové řešit jakýkoliv dotaz a celkově za její skvělou práci, paní Juráškové, Wiednerové, Brožové a Štipkové za to, s jakým entuziasmem dělají to, co dělají a samozřejmě Vám - díky komu se všechna ta dobrosrdečnost odráží ve všech Vašich projektech, a že posouváte hranice Lumpíkova (vč. skupinky) stále dál. Jako každý rodič jsme i my těžce prožívali první dny našeho syna ve skupince. Po tom, co jsme viděli, jak kolegyně zvládají jeho začlenění do kolektivu, byly vždy moc milé a ochotné nám zasílat fotodokumentaci jeho prvních dnů ve skupince, aj. jsme byli přesvědčeni o tom, že jsme s výběrem udělali dobře. Také vytvoření FB skupinky, do které se dávají pravidelně fotky či videa z denních aktivit posunul Lumpíkov zase na jinou úroveň (oproti jiným skupinkám). Pro rodiče to je vždy zážitek (možná i uklidnění?) koukat, co jejich děti ve školce dělají a jak se jim tam ten den daří a pokaždé, když se o tom někde zmíním, tak maminky žasnou (a závidí - v dobrém :) ) Ještě jednou velký dík, co nejen pro děti, všechny děláte!