Lumpíkov - Rodinné a vzdělávací centrum
Menu

Doučování

Povinna_publicita

Výzva na podporu doučování žáků se sociálním znevýhodněním pro nestátní neziskové organizace na kalendářní rok 2022

NNO Lumpíkov nabízí doučování dětem základních a středních škol z území města Frýdku-Místku. Aby mohlo být doučování poskytnuto zdarma, musí žák splňovat jednu z níže uvedených
podmínek:
a) žít v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován k přípravě na vzdělávání (například z důvodu nedostatečného materiálního zázemí, nevyhovujících bytových podmínek, časové náročnosti
dopravy do školy, nezájmu ze strany zákonných zástupců, konfliktů v rodině)
b) žít v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených
c) být znevýhodněn z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či specifickému sociálnímu prostředí, zejména je-li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické formy vyučujícího jazyka v domácím prostředí žáka.

Doučování může mít formu individuální či skupinovou a může probíhat buď u žáka doma anebo na
adrese NNO Lumpíkov, T. G. Masaryka 1108, Frýdek-Místek.
Doba realizace projektu 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022

 

Pro bližší informace kontaktuje prosím Veroniku Šebestovou, email:veronika.sebestova@lumpikov.cz

Projekt je financován Evropskou unií.