Lumpíkov - Rodinné a vzdělávací centrum
Menu

Ceník a formuláře

Docházka v šk. roce 2022/2023 Cena měsíčně
1x týdně 1 300 Kč
2x týdně 1 900 Kč
3x týdně 2 400 Kč
4x týdně 2 900 Kč
5x týdně 3 500 Kč

Platí pro děti do 3 let věku (dítě nedovršilo 4 let do 31.8. daného školního roku), u starších dětí je účtováno školné navýšené o rozdíl sníženého statního příspěvku.

Cena za celodenní stravné (svačina, oběd, svačina a pitný režim) činí 75,- Kč, v případě bezlepkové stravy 85,- Kč.

Hlášení neúčasti a odhlašování obědů je nutné ohlásit nejpozději do 12:00 předchozího dne.

Typ Název Velikost Ke stažení
.docx Přihláška 84,8 KiB
.docx Smlouva 80,9 KiB
.docx Provozní řád 88,8 KiB
.docx Plán výchovy a péče 81,2 KiB
.docx Potvrzení o práci 21,4 KiB
.docx GDPR 88,2 KiB
.docx OSVČ 33,2 KiB
.docx Informovaný souhlas 76,0 KiB